PUBLIKASJONER

Miljøregnskap 2023

Rammebetingelser, aktører og utviklingstrekk.
Miljøregnskapsprinsipper og varestrømmer – Grunnlag for Miljøregnskapet 2023

Mer av vrakbilene går til ombruk

Autoreturs miljøregnskap for 2023 viser at mer materialer blir til nye råvarer, store mengder energi og COspares, deler fra vrakbiler og et økende antall høyenergibatterier brukes i større grad om igjen.

Kravene for gjenvinning av kasserte biler er som de foregående årene en gjenvinningsgrad på 95 prosent og en materialgjenvinningsgrad på 85 prosent. I 2023 oppnådde Autoretur-nettverket en gjenvinningsgrad på 98,2 prosent og en materialgjenvinningsgrad på 88,2 prosent.

Ombruk er blant de andre store trendene for 2023-regnskapet. Ombruk økte fra 7,7 prosent i 2022 til 9 prosent i 2023. Deler fra vrakbiler demonteres og omsettes nå i høyere grad enn før.

Det samme gjelder batterier fra el- og hybridbiler. I 2023 økte andelen vrakbiler med høyenergibatterier. Det ble levert inn 1 946 biler med elbilbatterier. 1 770 batterier ble demontert og brukt om igjen, bare 171 ble gjenvunnet.
Det antyder at høyenergibatterier får et forlenget liv i nye applikasjoner selv etter at kjøretøyet er vraket og gjenvunnet.

En siste trend for fjoråret er at færre vrakbiler ble levert inn sammenlignet med 2022. I 2023 ble 104 264 kjøretøy kassert mot 115 200 i 2022. Denne utviklingen er nedadgående gjennom flere år og en utfordring blant annet for ettermarkedet på metaller, for eksempel de bedriftene som er avhengig av skrapjern til sine produkter.

Dersom du vil dypdykke i de detaljerte resultatene for miljøregnskapet-2023; Du finner dem nederst i denne artikkelen. Der vil du finne tall på alle materialer som er gjenvunnet, energi som er spart og andre fakta om bilgjenvinning som sparer miljøet.

(*Med en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer og et gjennomsnittlig utslipp på 140 g/km)

(**Du kan lese alle detaljer, metoder og kilder i kapittel 4)