PUBLIKASJONER

Miljøregnskap 2022

Rammebetingelser, aktører og utviklingstrekk.
Miljøregnskapsprinsipper og varestrømmer – Grunnlag for Miljøregnskapet 2022

Økt ombruk og utførte målsettinger

Autoreturs miljøregnskap for 2022 viser  at store volumer av materialer blir nye råvarer og store mengder energi og CO2 spares. Alle resultatene og detaljene kan du lese i miljøregnskapet for 2022, som du finner i sin helhet i bunnen av denne artikkelen.

Kravene for gjenvinning av kasserte biler er en gjenvinningsgrad på 95 prosent og en materialgjenvinningsgrad på 85 prosent. I 2022 oppnådde Autoreturnettverket en gjenvinningsgrad på 97,8 prosent – det samme som i 2021 – og en materialgjenvinningsgrad som økte noe fra 87,8 prosent i 2021, til 88,2 prosent i 2022.

Sparer energi og materialer
Innsamlingen og gjenvinningen av kasserte kjøretøy sparer miljøet og bidrar til råvareindustrien.

Samlet bidrar spart energiforbruk ved gjenvinning av kasserte biler til en reduksjon i CO-utslipp på 242 200 tonn i 2022. Dette tilsvarer det årlige klimagassutslippet for 116 000 bensinbiler (**)

930 GWh spart energi
Samlet tilsvarer energimengdene som spares ved Autoreturs gjenvinning av energi og materialer ca. 930 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket for 58 000 hushold­ninger, litt mindre enn 1 prosent av det årlige forbruket av elektri­sitet i Norge, litt mindre enn strømforbruket til alle elbiler i Norge i løpet av et år. (**)

Jern og stål: 122 160 tonn CO2 spart 
Med 102 000 tonn utgjør jern og stål den viktigste fraksjonen fra de kasserte bilene. Det tilsvarer 62 prosent av den totale avfallsmengd­en fra kasserte kjøre­tøy og nesten 15 prosent av alt metall som gjen­vin­nes i Norge.

Samlet CO2-besparelse ved gjenvinning av jern og stål er beregnet til 122 160 tonn i 2022.

Energibesparelsen ved gjenvinning av jern og stål er beregnet til 4,4 kWh pr. kilo jern sammenliknet med utvinning av råjern. For 2022 utgjør besparelsen 448 GWh. (**)

Aluminium og andre metaller: 82 300 tonn CO2 spart
En stor andel av felgene fra de kasserte kjøretøyene er laget av aluminium. Totalt utgjorde de 2 577 tonn aluminium i 2022. Material­gjenvinningen av aluminium fra felger og fra fragment­erings­anleggene reduserte CO2-utslippen med 76 250 tonn i 2022, og sparte 290 GWh energi.

Totalt 10 100 tonn ikke-magnetiske metaller er sendt til material­gjenvinning fra disse anleggene. Besparelsen fra de andre ikke-magnetiske metallene er beregnet til 6 050 tonn CO2 og 22 GWh. (**)

Ombruk: 37 000 tonn CO2 spart
Bildeler som demonteres av de kasserte kjøretøyene videreselges som brukte bildeler gir store reduksjoner i utslipp av CO₂. Ombruk av deler av stål i 2022 sparte 37 000 tonn CO2 og 130 GWh. (**)

Ombruk av oljeprodukter gir energibesparelser på 33 GWh
Ved ombruk og energigjenvinning av oljeprodukter oppnås det ikke noen CObesparelse, men man kan likevel regne med en energi­besparelse, siden det brukes gjenvunnet energi i stedet for primær energi. Miljøsanerte oljeprodukter utgjør omtrent 2 700 tonn, som tilsvarer 33 GWh spart.

Økt mengde høyenergibatterier
Antallet el-/hybrid/plug-in-biler som vrakes økte fortsatt i 2022. Dermed økte også mengden høyenergibatterier (elbilbatterier) som ble behandlet og gjenvunnet.

I alt 1 641 høyenergibatterier ble håndtert på biloppsamlingsplasser tilknyttet Autoretur. De aller fleste av batteriene gikk til ombruk.

Av de totalt 430 tonn høyenergibatterier som ble demontert, var det 94 prosent som gikk til ombruk, 5 prosent gikk til materialgjenvinning og 1 prosent til energi­gjenvinning.

(*Med en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer og et gjennomsnittlig utslipp på 140 g/km)

(**Du kan lese alle detaljer, metoder og kilder i kapittel 4)